Julegaveønsker

Om under én måned er det jul. Der­for har vi udvi­det vores gaveidéli­ste i høj­re side, så den både inde­hol­der fæl­lesøn­sker og hver vores ønsker. Den bli­ver løben­de opda­te­ret.

Vi vil ger­ne se en ønske­sed­del fra fami­li­en Kold og Knud­sen, så send os en mail snar­ligt.

19 Replies to “Julegaveønsker”

 1. Hej — Jeg er begyndt at impor­te­re Cuboro til Dan­mark, så hvis ikke alle­re­de har købt/fået det, kan jeg leve­re — til Dan­marks bed­ste pri­ser 🙂

  Mvh. Mor­ten Dürr

 2. Hej Mor­ten,

  jeg kan ikke afvi­se, at der bli­ver gjort et ind­køb hos dig — jeg har snart fød­sels­dag, så det kun­ne godt ske, at der kom en lil­le ordre ind af døren.

  Tak for infor­ma­tio­nen og lin­ket!

 3. Lige en lil­le opda­te­ring:
  Jeg har nu solgt før­ste vare­la­ger, men kun­der­ne var bør­ne­ha­ver og fri­tids­hjem som ken­der Cuboro i for­vej­en. Pla­nen var jo at bry­de igen­nem til pri­va­te kun­der, det­te er end­nu ikke sket. Der­for gør jeg tre ting:
  1. Juste­rer pri­sen, Cuboro Stan­dard koster nu blot 998 kr.
  2. Giver 10% rabat hvis varen afhen­tes af kun­den.
  3. Fører også Cubor­os små “six­pa­cks”, med 6 spe­ci­al­klod­ser til 235 kro­ner, såle­des at stan­dard­pak­ken nemt og “bil­ligt” kan udvi­des.

  Spred ende­lig ordet til andre Cuboro-inter­es­se­re­de.
  Mvh. Mor­ten Dürr

Lukket for kommentarer.