Et indlæg om fondue

Fon­due er åben­bart ved at være eller bli­ve in igen. Der er i hvert fald en klar ten­dens i sta­ti­stik­ken for vores blog, hvor de3 mest brug­te søge­ord, som sen­der besø­gen­de ind på vores side er:

  1. dan­sesko — 150 besøg siden 1. okto­ber 2007
  2. fon­due — 105 besøg siden 1. okto­ber 2007
  3. cho­ko­la­de­ka­ge — 74 besøg siden 1. okto­ber 2007.

Cho­ko­la­de­ka­ge har vi alle­re­de skre­vet en mas­se om. Fon­due har vi ikke skre­vet ret meget om, men der lader til at være et behov. Der­for har jeg en plan om, at der snart skal kom­me et (fyl­dest­gø­ren­de?) ind­læg her på blog­gen om fon­due.

Øverst på listen står der dan­sesko. Vi har hel­ler ikke skre­vet man­ge ind­læg om dan­sesko — men jeg gæt­ter på, at inter­es­sen for dan­sesko­e­ne er opstå­et i kølvan­det på suc­cespro­gram­mer som Vild med Dans, Mere Vild med Dans, I Know What You Dan­ced Last Sum­merog suc­ces­op­føl­ge­ren Vild med Dans III: Mega­dans!

Hver­ken Male­ne eller jeg ved noget som helst om dan­sesko — vi ved kun noget om sko, man kan dan­se i. Hvil­ket i bund og grund vil sige alle sko — måske und­ta­get træsko. Dem skal man pas­se på med.

Isdans vil jeg slet ikke udta­le mig om lige nu. Men det er der andre, der vil.

Glæd dig til at læse om fon­du­et­y­per, fon­du­e­t­ek­nik­ker og ikke mindst ingre­di­en­ser­ne, man kan for­nø­je sig med i en fon­due.

6 Replies to “Et indlæg om fondue”

Lukket for kommentarer.