Aflysning af Michael Carøe Show

Vi skul­le have været til Micha­el Carøe Show (ja, vi er ved at være sat­te…) i Musik­hu­set d. 25. april. Men men, Micha­el skal åben­bart være vært i et nyt pro­gram på TV2, så fore­stil­lin­ger­ne er aflyst.

Jeg hav­de ellers glæ­det mig til at gen­hø­re Mark Linns sprø­de stem­me. Egent­lig var det mest pga. ham, at jeg fik lok­ket Ulrik med 😉

Håber, at Musik­hu­set får en afta­le med trio­en igen…