Lyset var slukket

Vi vil ger­ne være med til at sen­de et sig­nal om, at vi pas­se på vores jord, atmos­fæ­re, ener­gires­sour­cer osv. Der­for har vi del­ta­get i kampag­nen Sluk lyset Dan­mark. Vi sluk­ke­de lyset mel­lem kl. 20 og 21. I ste­det har vi haft et par stea­rin­lys tændt, selv­om de også udle­der CO2, men trods alt ikke så meget, som hvis vi hav­de haft hele lej­lig­he­den oplyst.

Earth Hour 2008