Værelse i Ringkøbing

Jeg har fået arbej­de i Hvi­de San­de, så i den nær­me­ste frem­tid skal vi ryk­ke telt­pæ­le­ne op og flyt­te til Ring­kø­bing. Ind­til vide­re har jeg fået mig et værel­se (fak­tisk to) med eget bade­væ­rel­se og køk­ken i Ring­kø­bing City. Så sjovt er det nem­lig ikke at pend­le fra Århus til Hvi­de San­de hver dag.

Nu skal jeg bare køre til Århus fre­dag efter­mid­dag og til­ba­ge til Ring­kø­bing søn­dag aften. Jeg var i Ring­kø­bing i fre­dags med nog­le ting, så sådan kom­mer jeg til at bo i et lil­le styk­ke tid…

Pendlerbolig i Ringkøbing

Jeg ken­der ikke rig­tig nogen i Ring­kø­bing og omegn, så jeg er åben for udvi­del­ser i net­vær­ket 🙂