Værelse i Ringkøbing

Jeg har fået arbej­de i Hvi­de San­de, så i den nær­me­ste frem­tid skal vi ryk­ke telt­pæ­le­ne op og flyt­te til Ring­kø­bing. Ind­til vide­re har jeg fået mig et værel­se (fak­tisk to) med eget bade­væ­rel­se og køk­ken i Ring­kø­bing City. Så sjovt er det nem­lig ikke at pend­le fra Århus til Hvi­de San­de hver dag.

Nu skal jeg bare køre til Århus fre­dag efter­mid­dag og til­ba­ge til Ring­kø­bing søn­dag aften. Jeg var i Ring­kø­bing i fre­dags med nog­le ting, så sådan kom­mer jeg til at bo i et lil­le styk­ke tid…

Pendlerbolig i Ringkøbing

Jeg ken­der ikke rig­tig nogen i Ring­kø­bing og omegn, så jeg er åben for udvi­del­ser i netværket 🙂

Relaterede indlæg


Udgivet

i

af

Kommentarer

12 svar til “Værelse i Ringkøbing”

 1. Michael Avatar

  Til­lyk­ke med arbej­det. Hvor læn­ge skal du pend­le mel­lem Ring­kø­bing og Århus?

  Jeg ken­der ikke nogen i Ring­kø­bing 🙂 Men over de sid­ste tre år har jeg boet i fire for­skel­li­ge byer og én måde at få nye kon­tak­ter har været at fin­de nog­le loka­le blog­ge­re og begyn­de at læse deres blogs og kom­men­te­re på dem. Tit er det endt med at vi er mød­tes til en kop øl eller kaf­fe og det har givet en del nye venner.

 2. Malene Avatar

  Tak for tip­pet Micha­el! Jeg håber ikke det varer mere end 2 måne­der med at pend­le. Vi sat­ser meget på, at fin­de en leje-lej­lig­hed inden for kort tid.

 3. Sanne Avatar
  Sanne

  Håber du har haft en god før­ste dag på jobbet!
  man­ge knus herfra
  Sanne

 4. Sanne Avatar
  Sanne

  Send fle­re billeder!