Ulrik prøver kræfter med mikroblogging

I går aftes gav jeg efter for min nys­ger­rig­hed og regi­stre­re­de mig som bru­ger på Jaiku.com — det fin­ske mikro­blog­ging-site, der blev opkøbt af Goog­le for et styk­ke tid siden.

Mikro­blog­ging udmær­ker sig ved kun at give mulig­hed for at skri­ve meget kor­te beske­der — mikro­blogs. På Jai­ku er græn­sen 140 tegn, lige­som den er hos Twit­ter og Plurk og sik­kert man­ge af de andre mikro­blog­ging-sites.

De kor­te beske­der, der har SMS-agtig læng­de, gør at man er nødt til at fat­te sig i kort­hed og der­med koge sit bud­skab ned til det abso­lut essen­ti­el­le. Ikke som en almin­de­lig blog, hvor man kan skal­te og val­te med plad­sen, som man lyster.

Nu bli­ver jeg med andre ord udfor­dret til at udtryk­ke mig kort og kon­cist (pleo­nas­me?). Nogen vil sige, at det er i mod­sæt­ning til, hvad jeg ple­jer.

Under alle omstæn­dig­he­der kan du føl­ge med i min Jai­ku Acti­vi­ty Stream på http://ulrikkold.jaiku.com. Jeg skal nok ven­de til­ba­ge sene­re med erfa­rin­ger og tips til Jai­ku.

3 Replies to “Ulrik prøver kræfter med mikroblogging”

  1. In Fin­land Jai­ku is used qui­te a lot for col­lecti­ve event repor­ting. One nice examp­le is the chan­nel of Mind­Trek con­fe­ren­ce (http://jaiku.com/channel/mindtrek), whe­re par­ti­ci­pants blog­ged the lec­tu­re notes in real time — or had live­ly discus­sions among them­sel­ves if the talk was not inspi­ring enough. 😉 Via the Jai­ku discus­sions con­fe­ren­ce par­ti­ci­pants also got to know each other and made plans for mee­tings at lunch time etc.

    I think it’s a nice examp­le of using the pos­si­bi­li­ties of soci­al media in the real wor­ld.

  2. @Pirjo: I don’t see a lot of peop­le using Jai­ku here in Den­mark. A crowd of Danish ‘lead blog­gers’ such as Pol­las, Emme, Grann, Voss, Myg­dal, Fun­za and others moved from Twit­ter to Jai­ku, but I don’t see many of them using it on a regu­lar basis.

    I am trying to pick up some expe­ri­en­ce as to what I can gain from this tool per­so­nal­ly — and I have not yet expl­ored the Chan­nels. I’ll have to look into that some more.

    As you can see from my Jai­ku stream I tri­ed to blog the key points of the key­no­tes — but I did not real­ly look for a #nor­di­chi chan­nel 🙂

Lukket for kommentarer.