Ringkøbing Fjord på en vindstille solskinsdag

2–3 gan­ge om ugen løber jeg en tur. Halv­de­len af ruten går langs fjor­den.

For knap to uger siden var vej­ret sim­pelt­hen så smukt, at jeg var tæt på at tude — men der skal nu hel­ler meget til 🙂 Det er øje­blik­ke som dis­se, som gør, at jeg er glad for at være flyt­tet til Ring­kø­bing. Væk fra Tilst og Bil­ka-land og ikke mindst den tra­fik­ke­re­de Viborg­vej.

Tænk at være så pri­vi­li­ge­ret, at der 5 min. fra ens hjem kan se sådan ud på en klar efter­års­dag!

 

Ulrik tog bil­le­der­ne fre­dag d. 31. okto­ber, da Maria var på besøg med Ida og Aksel. En helt fan­ta­stisk dag at gå en tur langs fjor­den!