Dagens Gode Råd: Få Euromaster til at sende dine dæk

Male­ne har lige opda­get en for­del ved at hand­le med en lands­dæk­ken­de kæde: Euro­ma­ster (dæk­spe­ci­a­li­ster­ne) kan sen­de dine dæk til et andet sted i lan­det, hvis det er nød­ven­digt. De skri­ver ikke selv noget om det.

Vi har net­op lige selv hen­tet vores vin­ter­dæk i Århus for at køre dem tværs over Jyl­land og få dem opbe­va­ret i Ring­kø­bing i ste­det. Det for­tal­te de os så i Ring­kø­bing, at det kun­ne de da have kla­ret for os.

Der­for brin­ger vi her det gode råd vide­re: Lad være med selv at have bøv­let med at frag­te dine dæk. Brug spe­ci­a­li­ster­ne. De har alli­ge­vel stor­drifts­for­de­le­ne.

(Det­te ind­læg er IKKE spon­se­ret af Euro­ma­ster)