Dagens palindrom

Jeg har lige med glæ­de gen­læst det palin­drom, der duk­ke­de op i mit hoved en tid­lig sen­som­mer­mor­gen: Skal du ud, laks?

I dag har jeg hen­tet under­hold­nin­gen hos Elkan.dks sto­re palin­drom­sam­ling og brin­ger dagens palin­drom: Amok-igle red­der elg i koma.

Du kan læse mere om palin­dro­mer på Wikipe­dia eller på palindromer.dk

Til­fø­jel­se! Et bonus­pa­lin­drom: Male­nes ene lam. Hen­tet fra den usor­te­re­de og ucen­su­re­re­de palin­drom­li­ste hos Elkan.