Et digt fra gemmeren om at burde

Sid­ste gang jeg skrev et af mine kor­te udg­y­del­ser her på blog­gen, var der ikke megen reak­tion. Gad vide, om det går bed­re med det­te digt, der egent­lig star­te­de hele den ræk­ke af dig­te, der har været her i de sid­ste par måne­der. Hvad siger I til det her?

Burde

Jeg bur­de skri­ve
Jeg bur­de skri­ve noget
Jeg bur­de skri­ve noget mere
Jeg bur­de!
Jeg bur­de skri­ve noget mere intel­li­gent
Noget der får folk til at stop­pe op
Til at tæn­ke
Til at ændre
Til at leve
Noget, der får mig til at tæn­ke, ændre, leve
Jeg bur­de skri­ve

-ulrik, 14.12.2008

Læg ende­lig en kom­men­tar.