Lydbøger på iPod

Jeg er så glad for min iPod! Især efter at have fun­det ud af at down­lo­a­de lyd­bø­ger.

Jeg skul­le til Visit­Den­mark kon­fe­ren­ce på Brønd­by Sta­dion i tirs­dags — og med udsig­ten til at skul­le til­brin­ge 5–6 timer i offent­lig trans­port hver vej, hav­de jeg fået lagt Liza Mar­klunds bog ‘En plads i solen’ på min iPod  (tids­be­græn­set down­lo­ad i decem­ber måned på dr.dk/kulturguiden). Spæn­den­de bog! Jeg har ikke læst en ene­ste af Liza Mar­klunds bøger om jour­na­li­sten Anni­ka, så der var dog en mas­se refe­ren­cer til tid­li­ge­re sager, som jeg ikke helt var med på.

Jeg nåe­de ikke at høre bogen fær­dig, så jeg er egent­lig ret glad for, at jeg nu bli­ver nødt til at køre med bus til og fra arbej­de hver dag (Ulrik har ‘fået’ bilen til arbej­de nu). Så har jeg lige en halv time, hvor jeg kan luk­ke øjne­ne og hol­de lar­men fra sko­lebørn ude. Især om mor­ge­nen er det rart lige at kun­ne tage en lyt­te-lur.

Jeg glæ­der mig alle­re­de til i mor­gen tid­lig.

Hvis det ikke var for­di, jeg alle­re­de hav­de læst ‘Dren­gen i kuf­fer­ten’ af Kaa­ber­bøl & Fri­is, så vil­le jeg helt sik­kert også høre den i næste omgang. Den er nem­lig også til gra­tis down­lo­ad til og med 9/2. Den kan bestemt anbe­fa­les og er ret let­læst!

Dren­gen i kuf­fer­ten er nu hen­tet ned, så må jeg se, om jeg vil høre den igen 🙂