Ord der starter med u

Hvem har du mest lyst til at mødes med? En mand, der er hum­sk — eller een, der er uhum­sk?

Og hvem vil du helst arbej­de sam­men med? Een, der er effen — eller een, der er uef­fen?

Og vil du helst være i føre — eller i ufø­re?