Post-zoneterapi.

Jeg fik zone­te­ra­pi i for­bin­del­se med Hele­nas pol­te­ra­bend i går. Efter behand­lin­gen fik jeg at vide, at man efter sådan en behand­ling kan bli­ve træt og at ens dår­lig­dom­me lige skal mar­ke­re sig. Det kan eksem­pel­vis vise sig som hoved­pi­ne (hvis man i for­vej­en lider af det). Jeg synes bare, at jeg er lidt præ-influ­en­za-agtig og har ondt under min ven­stre fod.

Skal vist lige have læst lidt om hvad zone­te­ra­pi egent­lig går ud på. Måske fin­de en zone­te­ra­pe­ut i Ring­kø­bing, som kan fjer­ne mine dår­lig­dom­me — eller bare for at få fød­der­ne mas­se­ret 🙂