Tillykke til mig!

Een gang om året må man ger­ne være lidt selvs­ma­gen­de — og det er når, man har fød­sels­dag. Så i dag er det min tur, da jeg run­der 30 år. Det skar­pe hjør­ne giver tid til eftertan­ke: Har man nået de mål, man sat­te sig? Har man fået de børn, man ger­ne vil­le ha’? Prø­vet de ting, man ger­ne vil prø­ve? Hvis man alt­så synes, at 30 er et skar­pt hjør­ne.

Jeg føler mig ikke meget ældre end i går (og da føl­te jeg mig hel­ler ikke 30 år gam­mel!) så hvor­for skul­le jeg dog bli­ve så alvor­lig og efter­tænk­som lige nu?Jeg ven­ter til en stil­le aften i solens skær med et halv­fyldt glas i hån­den. Så må efter­tænksom­he­den sæn­ke sig.

Og apro­pos at sma­ge på ting, så sæt ende­lig tæn­der­ne i dis­se muf­fins. Jeg bag­te en dob­belt por­tion og tog med til mine nye kol­le­ga­er hos Ørskov. De smag­te rig­tig dej­ligt, men kun­ne godt have været mere luf­ti­ge. Det sid­ste var vist mest min egen skyld. Tål­mo­dig­hed er en dyd, siger de jo.

12 stk. muffins med hindbær og solbær

  • 250 gram blødt smør
  • 250 gram suk­ker (en blan­ding af almin­de­ligt rør­suk­ker og muscova­do-rør­suk­ker)
  • 5 æg
  • 150 gram hin­d­bær og sol­bær
  • 300 gram mel
  • 1 tsk. bage­pul­ver
  • 1 tsk. vani­lie
  • ¼ tsk. vani­lie­pul­ver
  • 2 spsk. suk­ker

Rør smør og suk­ker lyst og luf­tigt. Til­sæt ægge­ne et efter et og rør grun­digt imel­lem hvert æg. Vend bær­re­ne i dej­en. Sigt mel og bage­pul­ver sam­men, bland suk­ke­ret i og vend det hur­tigt og let i ægge­mas­sen. Kom straks dej­en i 12 vels­mur­te muf­f­in­for­me og bag dem i en for­var­met ovn ved 200 gra­der i 25–30 minut­ter til de er fint fyld­ne, hæve­de og gen­nem­bag­te.

Det er natur­lig­vis muligt at skif­te sol- og hin­d­bær ud med anden frugt. Blå­bær, æble, pære, eller hvad fry­se­ren nu lige byder på.

Vel­be­kom­me! Og husk: Sådan en mæng­de suk­ker kræ­ver en kop kaf­fe eller te.