Mmm mangomousse

Her i anled­nin­gen af Ulriks fød­sels­dag har det stå­et i madens tegn. Vi har nem­lig haft for­æl­dre­be­søg, så der er ble­vet trak­te­ret. Blandt meget andet er der ble­vet ser­ve­ret mang­o­mous­se.

Mang­o­mous­se (4 per­so­ner)

Ingre­di­en­ser

 • 5 bla­de hus­blas
 • 2 mod­ne mangof­rug­ter
 • saf­ten af 1 appels­in
 • ca. 125 g suk­ker
 • 3 ægge­blom­mer (evt. past­euri­se­re­de)
 • 2 dl piske­flø­de
 • 1 spsk suk­ker
 • 1 lime­frugt
 • 2 spsk oran­ge­li­kør

Frem­gangs­må­de

 • Skær mango­er­ne igen­nem på langs af frug­ter­ne (skær ned på beg­ge sider af den sto­re sten). Skær det kød, der sid­der på ste­ne­ne, af. skr­æl tre af de hal­ve mangof­rug­ter (den den sid­ste hal­ve i køle­ska­bet) og skær kødet i min­dre styk­ker.
 • Læg hus­blas­sen i blød i koldt vand.
 • Kom 1/3 af mango­kø­det i en kas­serol­le med appels­in­s­aft, spsk. vand og halv­de­len af suk­ke­ret ( af de 125 g!).
 • Læf låg på og bring det i kog. Lad det koge gan­ske svagt i ca. 10 min. til en slags kom­pot. Tag kas­serol­len af blus­set.
 • Vrid van­det af hus­blas­sen og rør den i kom­pot­ten.
 • Kom resten af det rå mango­kød i blen­de­ren med kom­pot­ten. Eller bland kom­pot og mango­kød i kas­serol­len og blend med hånd­b­len­der. Blend til en jævn puré.
 • Hæld pure­en til­ba­ge i kas­serol­len (hvis du alt­så har brugt en blen­der og ikke en hånd­b­len­der…).
 • Til­sæt resten af suk­ke­ret og ægge­blom­mer­ne.
 • Sæt det over på lavt blus.
 • Rør i det kon­stant, ind­til det tyk­ner som en cre­me. Det må på intet tids­punkt nær­me sig koge­punk­tet.
 • Tag kas­serol­len af blus­set (fort­sæt med at røre).
 • Afkøl cre­men til den er lun­ken. Rør i den jævn­ligt.
 • Pisk flø­den stiv med en spsk suk­ker og vend den i mango­cre­men sam­men med likø­ren og reven skal af halv­de­len af lime­frug­ten.
 • For­del cre­men i glas og stil den koldt i mindst 6–7 timer.
 • Skær den sid­ste hal­ve mango i tyn­de strim­ler og ser­ver den oven på mous­sen med lidt reven limeskal over.
Mangomousse
Mang­o­mous­se