Oprydningssalg

Jeg har fået en mail om opryd­nings­salgs hos Lot­te Kjær. Jeg kan dog ikke åbne mai­len, men i emne­fel­tet står der:

Kom og gør en god han­del!

Upda­te ons­dag d. 25/2: Jeg har nu set en annon­ce for opryd­nings­sal­get i loka­la­vi­sen. Det varer fra i dag til fre­dag d. 27/2, kl. 14–20!!

Hvis du kom­mer omkring Holste­bro, vil jeg der­for anbe­fa­le dig at smut­te omkring Lot­te Kjærs butik. Der­u­d­over har hen­des kunst­hånd­vær­ker­bu­tik har åbent hver tors­dag fra kl. 14.00 – 18.00 eller efter afta­le. Butik­ken byder på unikt kunst­hånd­værk, blandt andet:

  • Lot­te Kjær Design — strik med skæ­ve vink­ler og per­son­lig­hed.
  • Met­te Ploug — nuno­fil­tet uni­ka­be­klæd­ning.
  • Por­ce­lin­ge — smyk­ker og brug­s­ke­ra­mik.
  • Bodil Kel­dor­ff — gum­mi­ta­sker og bro­cher.