Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­ti­ge folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spil­le efter de reg­ler og bru­ge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, ind­tryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tæl­le mine kol­le­ga­er om det far­ve­strå­len­de tekrus, som Male­ne har givet mig som et pla­ster på sår­et, da min “rig­ti­ge” fød­sels­dags­ga­ve end­nu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kun­de­kon­takt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­to­ne 549 C Pale Blue fra Whit­bre­ad Wil­kin­son.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bre­ad Wil­kin­son og for­hand­les i Euro­pa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­to­ne 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pan­to­ne-far­ve­ska­la­en er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blan­de nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t‑shirt på — eller kli­stre en geo­ca­ching-strea­mer op i bilens bagr­u­de. Det sid­ste har vi ikke gjort end­nu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kun­ne tæn­ke mig at prø­ve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at sam­le på — så jule- og fød­sels­dags­ga­ver­ne er red­det de næste man­ge år 🙂