Knæknavneord på sprogmuseet

Del­te ord (eller sam­men­sat­te ord) har en ten­dens til at sprin­ge i øjne­ne hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg den­ne arti­kel på Sprog­mu­se­et om nav­ne­ord, der knæk­ker.

Jeg ved ikke, om det er for­di orde­ne bli­ver alt for lan­ge og ikke er i stand til at hol­de sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er for­di det er meget let­te­re at over­skue kor­te ord, når man skal sta­ve til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­si­ge ved artik­len var nok, at de også hav­de fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drik­ke den slags? Jeg vil hel­le­re have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­se­et [via Blog­bog­sta­ver]

2 Replies to “Knæknavneord på sprogmuseet”

    1. Jo, det er det bil­le­de, jeg har taget i Søn­der­vig. Jeg syn­tes bare, det var mor­somt, at artik­len har brugt næsten det sam­me bil­le­de.

Lukket for kommentarer.