Røget laks med sprødmørt grønt med hjemmelavet olieeddikedressing og smilende æg

I for­bin­del­se med flyt­nin­gen holdt vi pau­se med vores leve­ran­cer fra Aars­ti­der­ne. I fre­dags har vi igen fået vores uund­vær­li­ge frugt- og grønt­kas­ser. Vi har dog også lige hen­tet frugt og grønt hos vores loka­le øko-pus­her, så vi har rige­ligt med sun­de sager i dis­se dage. Der bli­ver lavet en mas­se jui­ce på saft­cen­tri­fu­gen, smoo­t­hies og ikke mindst grønt til­be­hør til maden. I fre­dags stod menu­en såle­des på Røget laks med sprød­mørt grønt med hjem­mela­vet olie­ed­di­kedres­sing og smi­len­de æg. Opskrif­ten er inspi­re­ret af det hæf­te, der fulg­te med grønt­kas­sen.

2 per­so­ner

Det grøn­ne og æg

 • 3 gule­rød­der
 • 1/4 hvid­kål
 • 3 pastinak
 • 8 grøn­ne asp­ar­ges
 • 2 smi­len­de æg
 • frisk timi­an

Olie­ed­di­kedres­sing

 • 3 spsk. rap­so­lie
 • 3 spsk. bal­sa­mi­co
 • 2 tsk. citrons­aft
 • salt
 • peber 

Det grøn­ne skr­æl­les og skæ­res i gode bid­der, asp­ar­ges knæk­kes ved roden. Koges i 5 min. med lidt salt. Van­det hæl­des fra. Drys timi­an over og der­ef­ter dres­sin­gen. De to smi­len­de æg skæ­res i hal­ve og arran­ge­res oven­på. Vi spi­ste som nævnt røget laks til, men anden fisk eller bare brød kan gøre det. Man kan væl­ge andre typer grønt: broc­co­li, bøn­ner, skorzo­ne­rød­der, por­rer, grøn­kål, løg osv.

Sprødmørt grønt med smilende æg
Sprød­mørt grønt med smi­len­de æg