Krydsede fingre

Så er turen gået til Fyn, hvor vi skal til årets andet bryl­lup. Turen mod Fyn gik fint ind­til vi nåe­de, ja, Fyn, så gik far­ten fra 130+ til 1 km/t pga. vej­ar­bej­de i vores køre­ba­ne og på den anden side hav­de der været et tra­fi­kuheld. Jeg fik et min­dre chok, da der kør­te en Falck­bil for­bi i nødspo­ret i rime­lig høj fart. Lidt efter kør­te der en motor­cy­kel i nødspo­ret efter­fulgt af en per­son­bil. “Idi­ot!” råb­te jeg til chauf­før­en, men han hør­te det jo nok ikke. Jeg håber, at han blev fan­get af motor­vejska­me­ra­er­ne! For så kan han vist se frem til en ori­en­te­ren­de køre­prø­ve. Så kan han lære det!  

Vej­r­ud­sig­ten for mor­gen­da­gen ser desvær­re ikke for godt ud i det syd­fyn­s­ke. Recep­tio­nen skal hol­des i haven, så vi kryd­ser fin­gre for, at vi ikke blæ­ser eller reg­ner væk. Vi kan altid håbe, at vi er lige så hel­di­ge med vej­ret, som til vores eget bryl­lup, hvor det styr­te­de ned om for­mid­da­gen og skif­te­de til strå­len­de solskin om efter­mid­da­gen.

Kryds, kryds, kryds, kryds…

Lukket for kommentarer.