Nat på museet II i Ringkøbing Biograf

I aften har Male­ne og jeg bidra­get til at hol­de det loka­le kul­tur­liv i gang. Vi tog en sam­let bil­let- og kioskvagt — og fik sam­ti­dig gra­tis adgang til at se fil­men, der i den­ne uge gik over lær­re­det: Nat på muse­et 2 med Ben Stil­ler i hovedrollen.

Fil­men er en fort­sæt­tel­se af den før­ste film (som jeg ikke har set, men som ikke skal afhol­de mig fra at tale om den), der hand­ler om, hvor­dan figu­rer­ne på et muse­um, hvor Lar­ry Daley (Ben Stil­ler) arbej­der som nat­te­vagt, kom­mer til live, da der kom­mer en gam­mel ægyp­tisk sten­tav­le i nær­he­den af dem.

Den ret­mæs­si­ge inde­ha­ver af sten­tav­len — en 3.000 år gam­mel magt­ger­rig farao — har en sin­drig plan om at bru­ge sten­tav­len til at åbne for en port til Under­ver­de­nen og hen­te guder­nes magt til jor­den for at over­ta­ge ver­dens­her­re­døm­met. Jeg tør næsten ikke afslø­re om det lykkes.

Under­vejs bli­ver vi vid­ner til Owen Wil­son i cow­boytøj (igen!) spær­ret inde i et timeg­las, en smu­le hoved­rol­le-til-hoved­rol­le-roman­ce (sur­pri­se!) og ikke mindst mas­ser af dår­li­ge vit­tig­he­der og sid­ste-øje­bliks-red­nin­ger i man­ge for­skel­li­ge forklædninger.

Fil­men er da meget sød — men jeg er ikke ked af, at vi hav­de gra­tis adgang for­di vi hav­de pas­set kiosk og billetsalg.

Relaterede indlæg

Kommentarer

15 svar til “Nat på museet II i Ringkøbing Biograf”

  1. […] Nat på muse­et II i Ring­kø­bing Biograf […]