Megaciabatta

I vores hus­hold­ning kan bag­værk til­sy­ne­la­den­de ikke bli­ve stort nok, så der­for vil jeg ger­ne til­fø­je Mega­ci­a­bat­ta til sam­lin­gen af Mega­bag­værk.Opskrif­ten til det­te mega­ci­a­bat­ta stam­mer fra Wen­che Frøli­chs bog “Brød”. Opskrif­ten star­ter med at lave en sur­dej, der skal stå i mindst 24 timer. Der­ef­ter rører man en dej op (meget blød) som skal stå i mindst et halvt døgn. Det fik lov til at stå i et helt døgn.

Der­ef­ter skal dej­en deles i en ræk­ke klum­per, der skal for­mes som lan­ge brød og sæt­tes på en pla­de dæk­ket med durum­mel for at efter­hæ­ve i mindst et par timer.

Det er med andre ord brød, der har været læn­ge under­vejs. Så nu håber vi, at de sma­ger godt. De duf­ter i hvert fald mindst lige så godt, som de ser ud EFTER at de er ble­vet bagt.

Lukket for kommentarer.