Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugs­en. Blan­det andet den­ne nye udskæ­ring af gri­sen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på den­ne annon­ce for kød­pro­duk­tet “ham­bur­ryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Alt­så et bed­re kød­pro­dukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teo­ri ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “ham­bur­ryg”?

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hæn­gen­de!