Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skri­ve et blo­gind­læg.

I dag er den før­ste aften i den­ne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller nabo­er. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at gril­le med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjove­re at læg­ge sig under dynen end at sid­de og skri­ve blo­gind­læg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi hav­de fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gan­ge hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blo­gind­læg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til ret­te i går­den. Vi ban­ke­de på hos nabo­er­ne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­ge­ne og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blog­ge. Gad vide om vi snart må erken­de, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hur­ra, hur­ra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjem­me.

God mid­som­mer, i øvrigt!