Nyt boligmagasin?

Jeg er for før­ste gang ble­vet lok­ket af en rek­la­me på Face­book.
4 num­re af bolig­mag­si­net RUM Inte­r­i­ør Design + 2 stk. Käh­ler Cam­meo kruk­ker for 149,- (inkl. por­to — så det er spæn­den­de, hvad jeg skal give i sid­ste ende…).

Er det et nyt maga­sin eller har det eksi­ste­ret et styk­ke tid? Min nys­ger­rig­hed er i hvert fald ble­vet væk­ket. Glæ­der mig til mit før­ste num­mer.