Dagens avisudklip: Pinotex-vinderen

Når jeg sid­der og blad­rer i en loka­la­vis, fal­der jeg en gang i mel­lem over notit­ser, hvor jeg tæn­ker: “Hvad skal jeg bru­ge den viden til??!”. Den tan­ke faldt mig ind i dag, da jeg sad med Vester­havsPo­sten.

Hvis der ikke hav­de været en under­tekst vil­le jeg have tro­et, at det var ver­dens mest betyd­nings­ful­de styk­ke papir, som Sus­si (og Leo) gav til en fisker­ty­pe fra et Micha­el Ancher-bil­le­de.

Her er hvad mine øjne mød­te:

Sussi og Michael Ancher-fisker deler et stykke papir
Sus­si og Micha­el Ancher-fisker deler et styk­ke papir