Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kend­te jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores loka­le øko-pus­her gav smags­prø­ve på hav­torns­aft med æble.  Jeg køb­te en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænk­te jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­ri­ge stød­te jeg igen på hav­torn. Den­ne gang i form af mar­me­la­de, men jeg fik aldrig købt et glas (det koste­de ca.  90 SEK for et lil­le glas!!).

Vi lever jo i en Goog­le-alder, så jeg har efter­føl­gen­de søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­re­ne inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mæng­de C‑vitamin (et bær giver lige så meget C‑vitamin som en hel appels­in!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­u­de vest­på, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tan­ke til hand­ling. Vi måt­te ud at fin­de nog­le buske!

Lige præ­cis i sep­tem­ber-okto­ber er bær­re­ne mod­ne. Dog ikke lige til at pluk­ke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­ke­de 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klip­pe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klip­pe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g hav­tor­n­bær

Bær­re­ne blev hældt i en gry­de og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gry­de

Bær­re­ne kog­te i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til mar­me­la­de

500 g suk­ker blev til­sat og kog­te op og til­sat gele­rings­mid­del.

Og voila! Hav­torn-æble­mar­me­la­de. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blå­skim­me­lost.

Havtorn-æblemarmelade
Hav­torn-æble­mar­me­la­de

De fra-sie­de skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­sat­te jeg ca. 5 dl vand og kog­te op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­ba­ge i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rør­suk­ker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blan­de med vand eller som et vita­mins­hot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

129 Replies to “Eksperimenter med havtorn”

 1. Har haft for­nø­jel­sen af at sma­ge gude­drik og mar­me­la­de lavet af bær fra hav­torn. Beg­ge dele sma­ger vidun­der­ligt, og så har man jo den for­del som smags­dom­mer, at man ikke har besvæ­ret med hav­tor­nens torn. Nu ven­ter jeg bare på, at beg­ge dele kom­mer i en light udga­ve.…
  Tak for sidst — det var hyg­ge­ligt
  Kær­lig hil­sen
  far Thor­b­jørn

 2. Hej Thor­b­jørn og tak for din aner­ken­del­se af vores hav­torn-pro­jek­ter 🙂

  Vi skal nok sige til, hvis vi får lavet en light/diabetesvenlig udga­ve.

 3. Aj, det ser rig­tig læk­kert og ind­by­den­de ud!!!! Ken­der du nog­le ste­der i Nord­jyl­land, hvor man kan fin­de hav­tor­n­bær?

  1. Hej Ade­lya

   Vi besøg­te Sand­flugts­mu­se­et ved Rub­jerg Knu­de i som­mer og så, at der var mas­ser af hav­tor­n­bu­ske i områ­det. Håber du har held med det!
   Vh Male­ne

 4. Det lyder som en lang­som­me­lig pro­cess at klip­pe hvert enkelt bær af. Et lil­le fif: Den let­te­ste måde at få hav­torn af sine gre­ne er at put­te hele gre­nen i fry­se­ren. Her­ef­ter kan de ban­kes løs i posen eller let pil­les af. Der­med spa­rer du en mas­se tid 🙂

  Gode hil­se­ner fra en anden fan af det lil­le oran­ge mira­kel.

  Liv

Lukket for kommentarer.