Vi er tilbage!

Så er Word­Press opgra­de­ret til nye­ste ver­sion og alle pro­ble­mer i den for­bin­del­se er løst. Tak for jeres tål­mo­dig­hed(!) — nu er vi til­ba­ge.

Hvis I ser noget mær­ke­ligt på sider­ne, så er I meget vel­kom­ne til at læg­ge en kom­men­tar, så vi kan få det ret­tet!

Lukket for kommentarer.