Julekalender — 3. december

image

image

image

Til de dan­ske jule­tra­di­tio­ner hører der æbleski­ver. Dem kan man væl­ge at købe for at spa­re tid og kræf­ter. Men med de nye fedt- og suk­ker­af­gif­ter (som hver­ken slan­ker dan­sker­ne, statskas­sen eller føde­va­re­pro­du­cen­ter­nes bureau­kra­ti­ske byr­de)  er pri­ser­ne på æbleski­ver jo ikke hvad de har været.

Der­for valg­te vi i år at bage vores egne. Nu er der en stor sta­bel æbleski­ver klar i køle­ska­bet. Vi får nem­lig advents­gæ­ster i mor­gen. Vi glæ­der os 🙂

Lukket for kommentarer.