Julekalender — 8. december

image

image

image

image

De sid­ste par år har vi her­hjem­me lavet en enkelt slags jule­kon­fekt: marci­pan­kug­ler med Bailey’s.
I år var der imid­ler­tid ikke nok spi­ri­tus til­ba­ge i fla­sken med Bailey’s, så vi måt­te ty til den næste på hyl­den. Det var en madeira, der var ble­vet brugt til at hæl­de over noget af efter­å­rets høst af kir­se­bær.
Et halvt kilo marci­pan blev vædet i madeira­en og der­ef­ter for­met til små kon­fekt­kug­ler, som blev sat på køl, så de var let­te­re at dyp­pe i cho­ko­la­de og rul­le i kaka­o­pul­ver.
Mmm, opskrif­ten er her­med givrt vide­re, men kan også fin­des på net­tet. Gæt selv, hvad du skal søge på.