Julekalender — 11. december

image

image

I den sto­re kas­se med jule­py­nt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­li­ge lej­lig­he­der og pas­ser på fami­li­en her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Han­ne i Højer. Male­ne har tid­li­ge­re skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Han­ne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­ser­ne er lavet af uld og er klædt i uju­le­de far­ver, så de kan hol­de øje med os året rundt uden at væk­ke opmærk­som­hed.

Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­ter­ne der­for lader fami­li­en kom­me i før­ste ræk­ke. Jule­træ­et er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stu­en.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pil­le pyn­ten af træ­et igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flå­et af træ­et og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pyn­te træ­et hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des 🙂