Julekalender — 17. december

I dag er det præ­cis et år siden, at Ber­tel Haar­der opfør­te sin berøm­te og beryg­te­de “Risengrød”-sketch på YouTu­be. Her kan du se eller gen­se den. Grin eller krum tæer, som du har lyst til. Ber­tel, take it away:

Simon Tal­bot og Jakob Wil­son (kendt fra TV 2’s Bingo Ban­ko) tog sket­chen op og skrev den en lil­le smu­le om så den pas­se­de til Come­dy Aid ’10 og ind­sam­lin­gen til Kræf­tens Bekæm­pel­se:

Der­u­d­over blev Ber­tel natur­lig­vis også ramt af Inter­net­tets luner og der gik ikke man­ge hal­ve døgn inden YouTu­be blev over­strøm­met af remix, omskriv­nin­ger og hen­vis­nin­ger til den ori­gi­na­le video:

Selv det kend­te klip fra Der Unter­gang, hvor Hit­ler skæl­der alle i gene­ralsta­ben hæder og ære fra, und­gik ikke at kom­me i Ber­tels klø­er:

I går aftes hør­te jeg så Flem­m­ing Jen­sen (kendt fra Nis­se­ban­den og meget andet) for­tæl­le, at han og Ber­tel Haar­der beg­ge er dybt inkar­ne­re­de risen­grøds­spi­se­re. En hur­tig søg­ning fandt bil­le­de #9 i den­ne bil­led­se­rie fra Metro­E­xpress:

Bertel Haarder og Flemming Jensen på PH Cafeen i København til Risengrødstopmøde. Billedet er taget af Camilla Stephan.
Ber­tel Haar­der og Flem­m­ing Jen­sen på PH Cafe­en i Køben­havn til Risen­grød­stop­mø­de. Bil­le­det er taget af Camil­la Step­han.

Så giver det på en eller anden måde meget bed­re mening, at han opfør­te sig som han gjor­de. Men det und­skyl­der sta­dig intet. Nå, lad nu Ber­tels risen­grød­strang og hid­sig­hed lig­ge. Glæ­de­lig jul til jer alle — nu er der kun en uge til­ba­ge.

Lukket for kommentarer.