Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt sky­de en hvid pil efter den tred­je hvi­de jule­af­ten på stri­be:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sik­re på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lun­de påli­de­li­ge. Det ser ud til, at jeg må skuf­fe dem, der hav­de håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­en­de to år, for chan­cen for den tre­die hvi­de jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skul­le vi dog lige have lov at fin­de snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste sne­ryd­ning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skra­be og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­bo­en, der var ude for at luf­te hund­en), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­r­en har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!

Lukket for kommentarer.