Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­del­se om jule­ka­len­de­re på tv.

Nico­laj Son­ne og So Ein Ding-redak­tio­nen har også tak­ket af for i år ved at udde­le de tre nyindstif­te­de tech-pri­ser:

  • Aman­da for årets stør­ste tech-fadæ­se
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autos­pas.
  • Den Gyld­ne Ding for årets mest inter­es­san­te og frem­sku­en­de tech-opfin­del­se.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­der­ne i de tre kate­go­ri­er og ønsker dem alle god vind i 2012: