Juicy juice og tør pulp

Så har vi ende­lig fået en jui­ce­ma­ski­ne igen. Den før­ste fik vi i bryl­lups­ga­ve, men pga. plads­man­gel pri­o­ri­te­re­de vi i ste­det en Kit­che­nAid køk­ken­ma­ski­ne. Vi har ikke fået mere plads siden — tvær­ti­mod. Men i kraft af at være pend­ler-par har vi to køk­ke­ner, så Ulrik har plads til den i sit køk­ken. Lige nu står den dog sta­dig i Ring­kø­bing, så jeg kan have glæ­de af den lidt læn­ge­re 🙂

Vi har været i gang med at lave jui­ce et par gan­ge eller tre — og sik­ke nog­le far­ver frugt og grønt har! Man kan bru­ge pul­pen til mad­lav­ning: i tomatsovs, bag­værk osv.

Man kan også bare tage bil­le­der af det, som vi har gjort og nyde far­ver­ne i den­ne mør­ke tid.

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­u­ge og er hjem­me i Århus og hol­de wee­kend. Det har været en blid opstart på arbej­de. Ons­dag afslut­te­de jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fyl­de lun­ger­ne med frisk havluft efter endt arbejds­dag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at fin­de moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flot­te og far­ve­ri­ge moti­ver at fin­de. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en oran­ge gum­mi­hand­ske.

Orange gummihandske i sandet

Gule lamper

På et tids­punkt får man nok af, kun at have inte­r­i­ør i neut­ra­le far­ver. Vi har f.eks. købt en oran­ge blen­der, en lyse­blå køk­ken­ma­ski­ne, en antra­cit­far­vet reol og nu er turen kom­met til lam­per­ne.

I star­ten af året fandt jeg den­ne gule pen­del i Blå Kors Gen­brug i Had­sten — 30 kr!

Gul pendel

I sid­ste uge gjor­de jeg end­nu et gult lam­pe­køb den­ne gang i Shop­pit. Det var dog lidt dyre­re — 200 kr…

Gul bordlampe

De lyser dej­ligt op og gør hver­da­gen lidt mere far­ve­rig.