Gaver fra haven

I for­å­ret og den tid­li­ge som­mer var Male­ne i gang med at for­be­re­de vores nyer­hver­ve­de have til orgie af far­ver og væk­ster. Der blev flyt­tet jord og sten og bestilt frø på net­tet.

image

Da plan­ter­ne var kom­met op var det en stor ople­vel­se at kun­ne pluk­ke sine egne blom­ster og høste egne grønsa­ger lige uden­for hoved­dø­ren.

image

image

Den mest over­væl­den­de ople­vel­se er måske, at de 3 hok­kai­do­græskar­plan­ter har over­ta­get det meste af ter­ras­sen. Næste år plan­ter vi lige lidt fær­re frø.

image

Opskrift på svensk pølseret med pasta

I mit barn­doms­hjem lave­de min far fra tid til anden en dej­lig svensk pøl­se­ret med spa­ghet­ti. I man­ge år tro­e­de jeg, at svensk pøl­se­ret var med spa­ghet­ti og jeg blev dybt forun­dret, da jeg før­ste gang så en opskrift med kar­tof­felstyk­ker.

For nylig køb­te vi en stor kas­se grill­pøl­ser og opda­ge­de først bag­ef­ter, at deres hold­bar­hed var begræn­set. Vi skynd­te os at pak­ke dem i pla­stikpo­ser og fryse dem ned for at kun­ne bru­ge dem sene­re. Blandt andet til svensk pøl­se­ret.

Svensk pølseret med pasta
Svensk pøl­se­ret med pas­ta

Det er åben­bart ret umu­ligt at fin­de en opskrift på svensk pøl­se­ret med pas­ta (spa­ghet­ti, maca­ro­ni, lasag­ne­pla­der, etc.), så jeg har skru­et en opskrift sam­men, som jeg ger­ne vil dele med jer. Opskrif­ten lig­ner (sjovt nok) meget dem, jeg har fun­det med kar­to­f­ler, men der er alli­ge­vel små for­skel­le.

Svensk pølseret med pasta

4 per­so­ner

 • 2 løg
 • 4 gril­l­me­di­ster eller 8 hot­dog­pøl­ser
 • 1dl piske­flø­de
 • nok pas­ta til at mæt­te 4 (5–600 gram?)
 • tomat­puré
 • ket­chup
 • 1 spsk papri­ka
 • salt og peber
 • 1 tsk eddi­ke / fiskesau­ce

Skr­æl og skær løge­ne i styk­ker. Groft eller fint, småt eller stort, som du har lyst til. Snit også pøl­ser­ne i styk­ker, der er til­pas mund­ret­te i stør­rel­sen.

Sæt nu vand over i en gry­de til pas­ta (evt. med en bou­il­lon­ter­ning) og en anden gry­de over til at svit­se løge­ne i — den­ne sid­ste gry­de skal bru­ges til at blan­de det hele i til sidst, så vælg en stor. Når løge­ne er svit­set kla­re, så tag dem op og hæld papri­ka i gry­den, så det kan svit­ses sam­men med pøl­ser­ne. Når pøl­ser­ne har fået lidt far­ve og er var­met igen­nem, så hæld en ordent­lig klat tomat­puré og noget flø­de i gry­den sam­men med de steg­te løg. Lad det stå og sim­re ind­til sovsen har fået lidt kon­si­stens og smag det så til med salt, peber, eddike/fiskesauce eller andet godt. Hvis det er for tykt, kan der spæ­des til med lidt bou­il­lon­vand fra pas­ta eller blot lidt koldt vand fra hanen.

Når pasta­en er klar, hæl­des van­det fra og den kog­te pas­ta hæl­des ned til pøl­ses­ovsen. Rør rundt og ser­ver straks. Vel­be­kom­me!

Kom­men­ta­rer til opskrif­ten mod­ta­ges ger­ne i kom­men­ta­rer­ne.

Himmelsk gulerodssuppe m. citron

Vi er så gla­de for vores basiskas­se fra Aars­ti­der­ne. I den­ne uge er vi ble­vet beri­get med red core-gule­rød­der. De lig­ner per­sil­le­rød­der i stør­rel­sen. Iføl­ge Aars­ti­der­ne er de “fan­ta­sti­ske til kog­ning — men spis dem ikke rå”.

Den med­føl­gen­de opskrift skul­le prø­ves og resul­ta­tet var uhm­mm…

REd Core gulerodssuppe

 • 1 løg
 • 2–3 fed hvid­løg
 • 300 g kar­tof­ter
 • 500 g red core gulerod (eller alm. gule­rød­der)
 • 2 spsk. olie
 • 1 timi­an­k­vist
 • 1–1,5 l bouillon/vand
 • skal og saft fra 1 citron
 • evt. 1 rød peber­frugt
 • dræ­net youg­hurt

Løg og hvid­løg snit­tes fint og sau­te­res i olie. Groft­hak­ke­de gule­rød­der og kar­to­f­ler kom­mes ved og sau­te­rer med et par minut­ter. Bouillon/vand hæl­des over, så det dæk­ker, timi­an til­sæt­tes og sup­pen koger til alt er mørt. Sup­pen blen­des og sma­ges til med salt, peber, skal og saft af citron. Til­sæt­tes evt. rød peber­frugt i fine tern og ser­ve­res med dræ­net youg­hurt og godt brød.

Bagte kartofler med gorgonzola

Vi har nydt ret­ten som til­be­hør et par gan­ge, så nu må det være på tide at dele den med læser­ne. Jeg ved ikke, hvor jeg har opskrif­ten fra, den er et af man­ge udklip­pe­de opskrif­ter, som jeg har sam­let i en map­pe.

Først et mad­mo­tiv…

Bagte kartofler med gorgonzola

Og så opskrif­ten…

Til 4 per­so­ner

 • 4 bage­kar­to­f­ler
 • 100 g blød gor­gon­zo­la (eller anden mild blå­skim­me­lost)
 • lidt flø­de
 • salt og peber
 1. Bag de skrub­be­de kar­to­f­ler møre ved 200 gr. (ca. 1 time) og lad dem køle noget af.
 2. Skær et låg af kar­to­f­ler­ne og skrab så meget af ind­ma­den som muligt ud i en skål.
 3. Mos ind­ma­den med en gaf­fel, til­sæt osten og mos vide­re. Rør fyl­det blødt med lidt flø­de (eller bare lidt mælk) og smag det til med salt og peber. Fyld det til­ba­ge i skal­ler­ne og stil kar­to­f­ler­ne koldt, hvis de ikke skal gøres fær­dig med det sam­me.
 4. Stil dem i en 200 gr. varm ovn i ca. 30 min., eller til de er gen­nem­var­me og let gyld­ne.