Bølgen af LCHF har ramt os

I Dan­mark er der for tiden en LCHF- og Palæ­obøl­ge. Den har varet i et godt styk­ke tid nu. Vi er ende­lig sprun­get på den i tro­en på et bed­re liv.

LCHF står for Low Carb, High Fat. Alt­så en kal­o­ri­e­fat­tig  og fed­trig kost. Det bety­der et far­vel til ris, pas­ta, kar­to­f­ler, slik, etc. og sam­ti­dig et Ja, tak til fed cre­me frai­che, græsk yog­hurt, rig­tig smør, flø­de, etc. Sam­ti­dig opfor­drer bogen til at spi­se mas­ser af grønt sam­men med den fed­tri­ge kost.

Jeg, Ulrik, fik bogen “LCHF — spis dig mæt og glad” i jule­ga­ve og vi er nu så småt star­tet på at prø­ve en kost­om­læg­ning med bogen i bag­hån­den. Den er skre­vet af Mad­ban­dit­ten (Jane Faer­ber) og du kan læse mere om bogen her.

Ind­til vide­re har LCHF-omstil­lin­gen her­hjem­me stå­et på siden lige før nytår 2014 (dvs. knap 14 dage nu) og vi føler alle­re­de nu, at det vir­ker som lovet: Min­dre træt­hed samt stør­re og læn­ge­re mæt­hed.

Vi hol­der ved — og du hører sik­kert mere om det.

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for den­ne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Den årlige julebagedag

Det er snart tid for den årli­ge jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok bli­ve en dej­lig dag med jule­ka­ger, brænd­te fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt.

I dag rin­ge­de Joakim og spurg­te bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­re­de med jule­ba­ge­da­gen?

Der til er der jo kun eet svar, når man er glad for kager: Jo, hvis man er puri­ta­ner! Men som med alt andet, så kan man være ekstre­mist eller mere prag­ma­tisk. Og med maden er vi ret prag­ma­ti­ske.

Natur­lig­vis skal der kager til, når det er jul. Og den gode mad må vi også ger­ne spi­se. Sålæn­ge den inde­hol­der mas­ser af de gode fedt­sy­rer, mas­ser af pro­te­in, vita­min og mine­ral og nog­le lang­som­me kul­hy­dra­ter. Ikke alle de dér raf­fi­ne­re­de, lyn­hur­ti­ge suk­ker­for­mer.

Men tak for­di du spurg­te, Joakim.