Hjemmelavet ristet müsli

For nog­le år siden var der en müs­li-kon­kur­ren­ce i Poli­ti­ken. I den for­bin­del­se hav­de jeg klip­pet 2 müs­li-opskrif­ter ud af avi­sen med inten­tio­nen om, at jeg vil­le lave det selv på et tids­punkt.

Posen med müs­li fra Urte­kram var ved at være slun­ken, så lige præ­cis i dag fik jeg lyst til at kaste mig ud i disci­pli­nen ristet müs­li. Jeg hav­de dog ikke alle ingre­di­en­ser til den opskrift, jeg hav­de udvalgt mig, så her mit bud på en ristet müs­li. Alle ingre­di­en­ser und­ta­gen has­sel­nød­der hav­de jeg i en øko­lo­gisk udga­ve.

Jeg blev over­ra­sket over hvor nemt det er at lave det og ærge­re­de mig egent­lig over, at jeg ikke for længst har taget mig sam­men. Her er resul­ta­tet, opskrif­ten kom­mer efter bil­le­der­ne:

Hjemmelavet ristet müsli

Hjemmelavet ristet müsli

Male­nes riste­de müs­li

  • 200 g hav­re­gryn
  • 100 g spelt­fla­ger
  • 100 g rug­fla­ger
  • 50 g solsik­ke­ker­ner
  • 70 g has­sel­nød­der skå­ret i hal­ve
  • 50 g kokos­mel
  • 2 dl appels­inju­i­ce
  • 1–2 spsk. rør­suk­ker (kan und­la­des)
  • 100 g lyse rosi­ner (tør­re­de blå­bær eller tra­ne­bær kun­ne også være læk­kert)

De tør­re ingre­di­en­ser til og med kokos­mel blan­des sam­men, appels­inju­i­ce ven­des i. Blan­din­gen for­de­les jævnt ud på en bra­de­pan­de beklædt med bage­pa­pir, suk­ke­ret drys­ses over. Blan­din­gen ristes i ovnen ved 180 gra­der i ca. 25–30 min. til det er gyl­dent. Vend rundt i det hver 5. minut. Tag bra­de­pan­den ud og for­del rosi­ner­ne ud, vend rundt i det og lad det stå og køle af. Opbe­va­res i glas med tæt­slut­ten­de låg.

Vi ple­jer at tage ½ hav­re­gryn og ½ müs­li med mælk til mor­gen­mad, men det kan selv­føl­ge­lig også drys­ses på yog­hurt eller lig­nen­de.

Vel­be­kom­me!

Morgengaven er reddet!

Jeg har lige været en tur omkring MAKE Maga­zi­nes blog, hvor jeg opda­ge­de det­te smyk­ke, der vil pas­se ind i enhver (tid­li­ge­re) Com­mo­do­re 64-ejers hjem — eller om hans kære­stes eller kom­men­de kones hals. Smyk­ker­ne er fra Mike & Maai­ke — og vir­ke­lig en fryd for øjet. Sam­men med 8-bit-slip­set.  Så slip­set til jak­ke­sæt­tet er også red­det.

Men jeg vil godt lige spør­ge igen: er mor­gen­ga­ven end­nu en tra­di­tion, man kan være for­u­den? Vi har i hvert fald fra­valgt den. Bryl­lup­pets omkost­nin­ger bli­ver jo ikke min­dre af også at skul­le købe mor­gen­ga­ver — men på den anden side set, så er der jo ingen, der siger, at en gave behø­ves at koste tusind­vis af kro­ner for at være beun­drings­vær­dig, roman­tisk og kun­ne huskes i man­ge år frem­over.

Hvad siger du til mor­gen­ga­ver? Har du fået eller givet en mor­gen­ga­ve, da du blev gift? For­ven­ter du selv at få eller give mor­gen­ga­ve til dit eget bryl­lup? Jeg vil ger­ne høre dit bud på end­nu en tra­di­tion.