Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for den­ne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Kernesunde Høyer Kold

Jeg har hørt så meget om bogen “Ker­nes­und Fami­lie Sådan!”. Har hørt, at man­ge tager bogen med ind i hel­se­kost­bu­tik­ker og går sla­visk efter ind­købs­li­sten deri.

For et par uger siden fandt jeg bogen i Net­to til 95 kr. Nu skal jeg have stil­let min nys­ger­rig­hed! Hvad er det med den bog, der er så fan­ta­stisk? Jeg er nu kom­met to tred­je­del ind i bogen og det er godt nok tan­ke­væk­ken­de læs­ning.

Vi synes beg­ge, at vi lever ret sundt og fejl­er ikke noget spe­ci­elt — udover, at vi beg­ge er kro­nisk små­for­kø­le­de og så skul­le det vist være godt at hol­de sig fra mælk..? Så det kan nok godt bli­ve bed­re…

Men hvor­dan er det at leve uden suk­ker, mælk og glu­ten, når man som os godt kan lidt et godt styk­ke cho­ko­la­de, ikke kan und­væ­re en por­tion müs­li med mælk om mor­ge­nen og elsker at bage brød?

Og hvor­dan tack­ler man det, når man skal spi­se uden for egne ram­mer?

Nå, men det kan vel ikke ska­de at prø­ve…?

Skal bare lige have tømt suk­ker- og hve­de­melsla­ge­ret, druk­ket mæl­ken, for­tæ­ret cho­ko­la­den osv… For man smi­der jo ikke bare mad ud.

Så om et par uger er jeg klar! 🙂

Er der nogen som har gode erfa­rin­ger, de vil dele?