Tag: tørret frugt

  • Boghvede er godt til grød

    Hej ver­den, jeg har i dag lært, at hel bog­h­ve­de sma­ger fan­ta­stisk, hvis det koges lige så stil­le, blan­des med hak­ket tør­ret frugt, røres op med kanel, hon­ning og flø­de. Opskrif­ten er at fin­de i stør­re detal­je i Ane­met­te Olse­ens bog “Mad med korn og frø — en koge­bog”. Relaterede indlæg Sund morgenmad (3) Økologisk […]

  • Jordbær udenfor sæsonen

    Jeg elsker at rode rundt i Net­tos til­bud­sva­rer. I sid­ste uge var fun­det såle­des en pose tør­re­de jord­bær. I før­ste omgang tænk­te jeg: “Det lyder sim­pelt­hen for mær­ke­ligt!”, men til 8 kr kun­ne jeg godt over­ta­les. Nu har jeg så smagt på dem og det er en ret blan­det for­nem­mel­se. Kon­si­sten­sen er lidt som det jules­lik […]