Tag: Ringkøbing Torv

  • Musik i Ringkøbings gader

    I dag har solen skin­net over Ring­kø­bing Torv. Ring­kø­bing Han­dels­for­e­ning har i sam­ar­bej­de med Vestjyl­lands Højsko­le og Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le arran­ge­ret en dag med musik i byens gader. Efter vi hav­de over­stå­et for­mid­da­gens shop­ping, sat­te vi os ned på tor­vet og nød en læsken­de som­mer­drik mens vi lyt­te­de til Skrald­he­de Stomp fra Vestjyl­lands Højsko­le, der ham­re­de på […]

  • Påskeæg på Ringkøbing Torv

    I går fandt Male­ne bil­le­der af påske­æg på tor­vet i Ring­kø­bing. I dag har vi selv taget bil­le­der af påske­æg­ge­ne i træerne. Til­sy­ne­la­den­de er det en man­ge­årig tra­di­tion — nu har vi i hvert fald doku­men­te­ret 2009-udga­ven af den­ne tradition. Relaterede indlæg Påskeferien er startet (168) Påskehilsen fra Karamel Kompagniet (11) Vi holder (måske) en pause […]

  • Påskeferien er startet

    Hvis man leder en smu­le på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt dis­se fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv. Det er værd at bemær­ke, at træ­er­ne på tor­vet er udsmyk­ket med påske­æg, der er udsmyk­ket af byens yngre beboere. I år er træ­er­ne også udsmyk­ket — […]