Om HøyerKold

Vi hed­der Male­ne og Ulrik Høy­er Kold. Den­ne hjem­mesi­de star­te­de som en bryl­lups­blog i måne­der­ne op til vort bryl­lup i august 2007. Nu er vi ble­vet gift, men blog­gen fort­sæt­ter. Tan­ken er, at vi vil skri­ve om små og sto­re begi­ven­he­der som ægte­folk. Det kom­mer til at inklu­de­re kul­tur- og kon­cer­top­le­vel­ser, madop­skrif­ter, bil­le­der af stort og småt og meget mere! Den 23. sep­tem­ber 2010 blev vi for­æl­dre til Eva, så der sni­ger sig nok også nog­le ind­læg ind om det.

Efter knap 3 år i Ring­kø­bing har vi købt hus i Gudum­holm 15 km syd-øst for Aal­borg. Vi vil ger­ne lære nye men­ne­sker at ken­de i loka­l­om­rå­det, så bor du i Gudum­holm og omegn, så kon­takt os ger­ne. For husk, at en frem­med er en ven, du blot ikke har mødt end­nu!

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­re­de vil fin­de for­nø­jel­se ved at føl­ge med her på blog­gen.

M: tlf. 22636083 / male­ne (snabel‑A) hoey­er­kold (prik) dk

U: tlf. 24408448 / ulrik (snabel‑A) hoey­er­kold (prik) dk

466 Replies to “Om HøyerKold”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

For spam filtering purposes, please copy the number 9746 to the field below:Kommentar links kunne være nofollow fri.