Tag: ernæring

  • Jeg er vild med sort peber

    Jeg har i læn­ge­re tid været vild med duf­ten af frisk­kvær­net sort peber. Og nu har jeg mulig­vis fun­det ud af hvorfor. For­le­den fandt jeg et blo­gind­læg på life­ha­ck­er, der for­tal­te, at peber er med til at for­bed­re krop­pens optag af nærings­stof­fer i maden, vi ind­ta­ger. De refe­re­re­de til et ind­læg på wise­bre­ad, der for­tal­te […]

  • Kernesund menneskeføde

    I efter­å­ret læste jeg to bøger om mad og sund­hed. Ker­nes­und fami­lie, sådan! og Men­ne­ske­fø­de. Min plan var at hol­de de to bøger op mod hin­an­den som læseoplevelse. Nu har jeg imid­ler­tid efter­hån­den glemt detal­jer­ne i det, jeg har læst, så der­for må jeg bero på det, jeg nu sta­dig kan huske af min oplevelse. […]

  • Den årlige julebagedag

    Det er snart tid for den årli­ge jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok bli­ve en dej­lig dag med jule­ka­ger, brænd­te fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt. I dag rin­ge­de Joakim og spurg­te bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­re­de med julebagedagen? […]