Tag: grød

  • Boghvede er godt til grød

    Hej ver­den, jeg har i dag lært, at hel bog­h­ve­de sma­ger fan­ta­stisk, hvis det koges lige så stil­le, blan­des med hak­ket tør­ret frugt, røres op med kanel, hon­ning og flø­de. Opskrif­ten er at fin­de i stør­re detal­je i Ane­met­te Olse­ens bog “Mad med korn og frø — en koge­bog”. Relaterede indlæg Sund morgenmad (3) Økologisk […]

  • Opskrift på risdessert med svesker

    I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la man­de. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gen­de og næren­de grød. Sve­sker­ne hjæl­per maven på vej i den­ne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul. Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der […]