Musikalske indlæg henviser vi til pianisten

Hvis I, kære gæster til vor bryl­lups­re­cep­tion, har fest­li­ge ind­læg, som invol­ve­rer musi­kalsk under­læg­ning, så vil vi ger­ne hen­vi­se til dagens pia­nist, Ben­ny Wag­ner. Ben­ny vil ger­ne vide på for­hånd, om der er num­re, han skal være klar til at inklu­de­re i sit repertoire.

Hans tele­fon­num­mer og e‑mailadresse fin­des på hjem­mesi­den http://bennywagner.dk.

Relaterede indlæg


Udgivet

i

af