Kernesunde Høyer Kold

Jeg har hørt så meget om bogen “Ker­nes­und Fami­lie Sådan!”. Har hørt, at man­ge tager bogen med ind i hel­se­kost­bu­tik­ker og går sla­visk efter ind­købs­li­sten deri.

For et par uger siden fandt jeg bogen i Net­to til 95 kr. Nu skal jeg have stil­let min nys­ger­rig­hed! Hvad er det med den bog, der er så fan­ta­stisk? Jeg er nu kom­met to tred­je­del ind i bogen og det er godt nok tan­ke­væk­ken­de læsning.

Vi synes beg­ge, at vi lever ret sundt og fejl­er ikke noget spe­ci­elt — udover, at vi beg­ge er kro­nisk små­for­kø­le­de og så skul­le det vist være godt at hol­de sig fra mælk..? Så det kan nok godt bli­ve bedre…

Men hvor­dan er det at leve uden suk­ker, mælk og glu­ten, når man som os godt kan lidt et godt styk­ke cho­ko­la­de, ikke kan und­væ­re en por­tion müs­li med mælk om mor­ge­nen og elsker at bage brød?

Og hvor­dan tack­ler man det, når man skal spi­se uden for egne rammer?

Nå, men det kan vel ikke ska­de at prøve…?

Skal bare lige have tømt suk­ker- og hve­de­melsla­ge­ret, druk­ket mæl­ken, for­tæ­ret cho­ko­la­den osv… For man smi­der jo ikke bare mad ud.

Så om et par uger er jeg klar! 🙂

Er der nogen som har gode erfa­rin­ger, de vil dele?

Relaterede indlæg


Udgivet

i

,

af

Kommentarer

17 svar til “Kernesunde Høyer Kold”

 1. Stride Avatar
  Stride

  Vil det sige I ikke skal med til den “sto­re bage­dag” i år?!

 2. Malene Avatar

  Jo jo da! Hvor­når skal vi mødes? Vi har ikke plan­lagt noget i novem­ber end­nu. Det skul­le da lige være d. 21/11, hvor der er Zir­kus Nemo. Men der skul­le du vel også noget fød­sels­dags­ag­tigt alligevel…

 3. […] gik vi en tur omkring Café Stif­ten og fik en kop chai lat­te og et styk­ke gulero­d­ska­ge. Stik imod vores ker­nes­un­de løf­te — men nu skal man jo ikke være […]

 4. Ulrik Avatar

  Og så er den jule­ba­ge­dag vist også bar­be­ret, hva?

 5. […] dag rin­ge­de Joakim og spurg­te bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­re­de med […]

 6. Kasper Avatar
  Kasper

  TV2tempæl stop­per van­vidspro­jek­tet “Kug­les­kør Familie”:
  http://tvtid.tv2.dk/nytomtv/article.php/id-17604579.html

 7. Ulrik Avatar

  Men som jeg kan læse det, så er den ene­ste argu­men­ta­tion for at stop­pe tv-pro­gram­met, at det bru­ger børn med ADHD til underholdning.

  Det er også en svær etisk balan­ce­gang at bru­ge syge men­ne­sker til underholdning.

  Men det frem­går ikke af artik­len, om de har stop­pet pro­gram­met på grund af en ernæ­rings­mæs­sig risi­ko. Det tror jeg nu ikke, de har. Så vil­le for­man­den for ADHD-for­e­nin­gen vel næp­pe udta­le sig på den måde?

  I øvrigt kan jeg kon­sta­te­re, at der i skri­ven­de stund ikke står noget på http://www.kernesundfamilie.dk/blog/ om, at TV2 har stop­pet for programmet.

  Er det i øvrigt ikke utro­ligt, at een bog kan væk­ke så meget opsigt? Spe­ci­elt med det­te citat i hove­d­et: De for­tæl­ler blot om, hvor dej­lig sund mad kan være. Og det er jo svært at sige noget til. Der­for har de også fortjent deres suc­ces, omend de ikke siger en ene­ste ting, som vi ikke har hørt (og prø­vet) i utal­li­ge afskyg­nin­ger siden 70’erne. (Mar­tin Spang Olsen, 22 okto­ber 2008 på Kommunikationsforum)

  URL: http://www.kommunikationsforum.dk/Christiane-Krogh/blog/kernesund-familie-tv2-nyheder