Opskrift på svensk pølseret med pasta

I mit barn­doms­hjem lave­de min far fra tid til anden en dej­lig svensk pøl­se­ret med spa­ghet­ti. I man­ge år tro­e­de jeg, at svensk pøl­se­ret var med spa­ghet­ti og jeg blev dybt forun­dret, da jeg før­ste gang så en opskrift med kartoffelstykker.

For nylig køb­te vi en stor kas­se grill­pøl­ser og opda­ge­de først bag­ef­ter, at deres hold­bar­hed var begræn­set. Vi skynd­te os at pak­ke dem i pla­stikpo­ser og fryse dem ned for at kun­ne bru­ge dem sene­re. Blandt andet til svensk pølseret.

Svensk pølseret med pasta
Svensk pøl­se­ret med pasta

Det er åben­bart ret umu­ligt at fin­de en opskrift på svensk pøl­se­ret med pas­ta (spa­ghet­ti, maca­ro­ni, lasag­ne­pla­der, etc.), så jeg har skru­et en opskrift sam­men, som jeg ger­ne vil dele med jer. Opskrif­ten lig­ner (sjovt nok) meget dem, jeg har fun­det med kar­to­f­ler, men der er alli­ge­vel små forskelle.

Svensk pølseret med pasta

4 per­so­ner

 • 2 løg
 • 4 gril­l­me­di­ster eller 8 hotdogpølser
 • 1dl piske­flø­de
 • nok pas­ta til at mæt­te 4 (5–600 gram?)
 • tomat­puré
 • ket­chup
 • 1 spsk paprika
 • salt og peber
 • 1 tsk eddi­ke / fiskesauce

Skr­æl og skær løge­ne i styk­ker. Groft eller fint, småt eller stort, som du har lyst til. Snit også pøl­ser­ne i styk­ker, der er til­pas mund­ret­te i størrelsen.

Sæt nu vand over i en gry­de til pas­ta (evt. med en bou­il­lon­ter­ning) og en anden gry­de over til at svit­se løge­ne i — den­ne sid­ste gry­de skal bru­ges til at blan­de det hele i til sidst, så vælg en stor. Når løge­ne er svit­set kla­re, så tag dem op og hæld papri­ka i gry­den, så det kan svit­ses sam­men med pøl­ser­ne. Når pøl­ser­ne har fået lidt far­ve og er var­met igen­nem, så hæld en ordent­lig klat tomat­puré og noget flø­de i gry­den sam­men med de steg­te løg. Lad det stå og sim­re ind­til sovsen har fået lidt kon­si­stens og smag det så til med salt, peber, eddike/fiskesauce eller andet godt. Hvis det er for tykt, kan der spæ­des til med lidt bou­il­lon­vand fra pas­ta eller blot lidt koldt vand fra hanen.

Når pasta­en er klar, hæl­des van­det fra og den kog­te pas­ta hæl­des ned til pøl­ses­ovsen. Rør rundt og ser­ver straks. Velbekomme!

Kom­men­ta­rer til opskrif­ten mod­ta­ges ger­ne i kommentarerne.

Relaterede indlæg

Kommentarer

74 svar til “Opskrift på svensk pølseret med pasta”

 1. charlotte Avatar
  charlotte

  Den­ne ret er nae­sten lavet til pas­ta, og jeg er saa glad for at du har lagt din opskrift ind! Det var utro­ligt let at lave og sma­ge­de helt fan­ta­stisk ‑har lavet den­ne ret man­ge gan­ge nu, og det er ble­vet til “luksus” mid­da­gen i fami­li­en 🙂 Tak for indlaegelsen!

 2. Is fan Avatar

  Den opskrift skal jeg have givet vide­re til min kære­ste. Det ser godt nok læk­kert ud!

 3. Ulrik Avatar

  Hej Char­lot­te og Isfan,

  det er en dej­lig opskrift, som man (hel­dig­vis) selv kan kry­dre og ændre, som man har lyst.

  Jeg er glad for, at den også kan væk­ke begej­string hos andre.

  Ven­ligst,

  Ulrik

 4. Morthen Avatar
  Morthen

  Hej.

  Meget god opskrift, meget nem at lave. selv jeg kan lave den, ( jeg er 16 )

 5. Ulrik Avatar

  @Morthen: Tak for din ros — det er dej­ligt at høre, at du synes det er en god opskrift 🙂 

 6. Henning Petersen Avatar
  Henning Petersen

  Dej­lig, nem og vels­ma­gen­de ret.
  Min kære­ste og jeg er net­op gået hver til sit, og her står jeg så med gry­der, pot­ter og pan­der, og ved dår­ligt hvor­dan de skal bru­ges, så din pøl­se­ret på net­tet og tænk­te at den må jeg da kun­ne fin­de ud af at lave. Den var nem og smag­te fan­ta­stisk, så nu føler jeg mig uover­vin­de­lig i mit køkken.