Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

I fre­dags holdt vi en fest for en lil­le flok ven­ner og bekend­te fra Århus for at få spist den ret anse­e­li­ge mæng­de pøl­ser, pøl­se­brød og bryl­lup­ska­ge, der var til­ba­ge efter vores bryl­lup for 14 dage siden.

Sta­tus efter festen er nu, at der ikke er mere bryl­lup­ska­ge — udover den rest, der kan ses på bil­le­det nederst. Den er dog til vores 1‑års bryl­lups­dag. Der er ikke mere jord­bær­snaps — men til gen­gæld er der sta­dig en del pøl­ser og mas­ser af pøl­se­brød. Og Mar­ti­ni Asti. Og spi­ri­tus, der aldrig blev taget hul på. Hel­dig­vis kan det meste hol­de — så næste gang I kig­ger for­bi, bli­ver der sik­kert budt på et glas mous­se­ren­de hvid­vin.

Vi har også mod­ta­get bil­le­der og film fra ven­ner og fami­lie — det bety­der, at der snart kan laves et tak­ke­kort og et eller fle­re gal­le­ri­er, der vil bli­ve publi­ce­ret på 23HQ. Vi vil dog sta­dig ger­ne høre fra gæster, der måt­te have bil­le­der, som de mener, vi ikke kan leve uden at se.

Det skæ­ve bru­de­par har vi gemt i vores bryl­lup­skas­se, som vi også skal have put­tet man­ge andre ting i.

234 Replies to “Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage”

Lukket for kommentarer.