Tag-arkiv: farver

Juicy juice og tør pulp

Så har vi ende­lig fået en jui­ce­ma­skine igen. Den før­ste fik vi i bryl­lups­gave, men pga. plads­man­gel pri­o­ri­te­rede vi i ste­det en Kit­che­nAid køk­ken­ma­skine. Vi har ikke fået mere plads siden — tvær­ti­mod. Men i kraft af at være pendler-par har vi to køk­ke­ner, så Ulrik har plads til den i sit køk­ken. Lige nu står den dog sta­dig i Ring­kø­bing, så jeg kan have glæde af den lidt læn­gere :-)

Vi har været i gang med at lave juice et par gange eller tre — og sikke nogle far­ver frugt og grønt har! Man kan bruge pul­pen til mad­lav­ning: i tomatsovs, bag­værk osv.

Man kan også bare tage bil­le­der af det, som vi har gjort og nyde far­verne i denne mørke tid.

Billeder fra Hvide Sande

Jeg har haft min før­ste arbejds­uge og er hjemme i Århus og holde wee­kend. Det har været en blid opstart på arbejde. Ons­dag afslut­tede jeg min arbejds­dag med en foto­tur langs Vester­ha­vet. Jeg tror, at jeg bli­ver afhæn­gig af at fylde lun­gerne med frisk havluft efter endt arbejdsdag…

vesterhavet ved Hvide Sande

Jeg elsker at finde moti­ver af kulørt affald i natu­ren, især ved stran­den er der altid flotte og far­ve­rige moti­ver at finde. Her er noget sam­men­fil­tret blåt garn.

Blåt garn

Og her en orange gummihandske.

Orange gummihandske i sandet

Gule lamper

På et tids­punkt får man nok af, kun at have inte­r­iør i neut­rale far­ver. Vi har f.eks. købt en orange blen­der, en lyse­blå køk­ken­ma­skine, en antra­cit­far­vet reol og nu er turen kom­met til lamperne.

I star­ten af året fandt jeg denne gule pen­del i Blå Kors Gen­brug i Had­sten — 30 kr!

Gul pendel

I sid­ste uge gjorde jeg endnu et gult lam­pe­køb denne gang i Shop­pit. Det var dog lidt dyrere — 200 kr…

Gul bordlampe

De lyser dej­ligt op og gør hver­da­gen lidt mere farverig.